Masterproeven Master in Publiek Management

Tijdens de opleiding Master in het Publiek Management schrijf je een masterproef. Dit is het sluitstuk van je opleiding en kan perfect kaderen in een project uit de eigen werksfeer. De masterproef maakt de meerwaarde van de opleiding voor jouw organisatie heel concreet. Niet zelden wordt een organisatievraagstuk uitgewerkt dat in andere gevallen bij een consultant zou worden neergelegd. Daarnaast zien we dat dit werkstuk vaak ook de aanzet is voor verdere projecten, studies of publicaties. Hieronder vind je ter inspiratie een aantal masterproeven van alumni.

Covid-19 en de herwaardering van de publieke zorg

whitepaper-netwerkgovernance-cover-publieke sectorDe lokale overheden als zorgactor: van een noodzakelijk kwaad naar een onbetwiste meerwaarde?

Download de masterproef

Coronacrisis in Herentals & Neteland: lokale veerkracht versus Belgisch gebrek aan ééndracht

whitepaper-netwerkgovernance-cover-publieke sectorAan de hand van de 5 B’s van crisisbeheersing van onderzoeker Arjen Boin wordt aangetoond dat stad Herentals en het intergemeentelijk samenwerkingsverband Neteland veerkrachtig zijn geweest in de coronapandemie.

Download de masterproef

Als de juiste mensen aan tafel zitten kan je zoveel bereiken!

whitepaper-netwerkgovernance-cover-publieke sectorWat is de relatie tussen netwerkgovernance, de context van een ziekenhuisnetwerk en de effectiviteit van het netwerk tijdens een institutionele crisis zoals COVID-19.

Download de masterproef

Zorgtechnologie voor
zorgonafhankelijkheid

Koen Cleynhens_WhitePaper_Cover_269 factoren kunnen identificeren die mogelijk spelen in de bevordering van
zorgonafhankelijkheid door zorgtechnologie.

Download de masterproef!

Water naar de zee?

Nathalie Beyen_Cover-1Leidt het prijsbeleid en de slimme meettechnologie
tot zuiniger waterverbruik in Vlaanderen?

 

Download de masterproef!

Grenzen aan de bloei door groei

Marjolijn_Peleman_&_Steven_van_den_Oord_cover_500pxDe relatie tussen netwerkstabiliteit en netwerkeffectiviteit van het Centraal Meldpunt voor Risicojongeren Antwerpen.

                    Download de masterproef!

Kunnen we een crisis echt managen?

whitepaper_kunnenweeencrisisechtmanagenEen kritische analyse van de noodcoördinatie over de hulpverleningsdisciplines heen.

Download de masterproef!

Kopiëren we elkaars modellen te veel?

Walter_Walgraeve_cover_500pxVeranderingen zijn dagdagelijkse kost geworden, een nieuwe tendens voor overheids-managers

Download de masterproef!

Een spoor van papier

whitepaper_eenspoorvanpapierHoe de interventieverslaggeving bij de brandweer verbeteren?

Download de masterproef!

Beheerst de beheersing?

whitepaper_beheerstdebeheersingEen kritische reflectie op interne controle en prestatiemeting bij Defensie

Download de masterproef!

Het belang van leiderschap voor organisaties in verandering.

Tim_Uten_cover_500pxGebaseerd op mijn masterthesis, schets ik het belang van leiderschap voor organisaties in verandering.

Download de masterproef!

Transformatie van een oude dame

Myriam_Caes_cover_500pxVan een hiërarchische en bureaucratische organisatie naar een klantgerichte en innovatieve organisatie.

Download de masterproef!