Masterproeven Master in Publiek Management

Tijdens de opleiding Master in het Publiek Management schrijf je een masterproef. Dit is het sluitstuk van je opleiding en kan perfect kaderen in een project uit de eigen werksfeer. De masterproef maakt de meerwaarde van de opleiding voor jouw organisatie heel concreet. Niet zelden wordt een organisatievraagstuk uitgewerkt dat in andere gevallen bij een consultant zou worden neergelegd. Daarnaast zien we dat dit werkstuk vaak ook de aanzet is voor verdere projecten, studies of publicaties. Hieronder vind je ter inspiratie een aantal masterproeven van alumni.

Water naar de zee

Nathalie Beyen_CoverHoe verder de klimaatopwarming vordert, hoe hoger het risico op watertekorten. Daarom werd er een pilootproject opgezet rond slimme watermeters.

Download de masterproef!

Zorgtechnologie voor
zorgonafhankelijkheid

Koen Cleynhens_Cover10 aanbevelingen binnen 5 thema’s over hoe, waarom en wanneer zorgtechnologie te implementeren.

Download de masterproef!

Grenzen aan de bloei door groei

Marjolijn_Peleman_&_Steven_van_den_Oord_cover_500pxDe relatie tussen netwerkstabiliteit en netwerkeffectiviteit van het Centraal Meldpunt voor Risicojongeren Antwerpen.

                    Download de masterproef!

Kunnen we een crisis echt managen?

whitepaper_kunnenweeencrisisechtmanagenEen kritische analyse van de noodcoördinatie over de hulpverleningsdisciplines heen.

Download de masterproef!

Kopiëren we elkaars modellen te veel?

Walter_Walgraeve_cover_500pxVeranderingen zijn dagdagelijkse kost geworden, een nieuwe tendens voor overheids-managers

Download de masterproef!

Een spoor van papier

whitepaper_eenspoorvanpapierHoe de interventieverslaggeving bij de brandweer verbeteren?

Download de masterproef!

Beheerst de beheersing?

whitepaper_beheerstdebeheersingEen kritische reflectie op interne controle en prestatiemeting bij Defensie

Download de masterproef!

Het belang van leiderschap voor organisaties in verandering.

Tim_Uten_cover_500pxGebaseerd op mijn masterthesis, schets ik het belang van leiderschap voor organisaties in verandering.

Download de masterproef!

Transformatie van een oude dame

Myriam_Caes_cover_500pxVan een hiërarchische en bureaucratische organisatie naar een klantgerichte en innovatieve organisatie.

Download de masterproef!