Masterproeven Master in Publiek Management

Tijdens de opleiding Master in het Publiek Management schrijf je een masterproef. Dit is het sluitstuk van je opleiding en kan perfect kaderen in een project uit de eigen werksfeer. De masterproef maakt de meerwaarde van de opleiding voor jouw organisatie heel concreet. Niet zelden wordt een organisatievraagstuk uitgewerkt dat in andere gevallen bij een consultant zou worden neergelegd. Daarnaast zien we dat dit werkstuk vaak ook de aanzet is voor verdere projecten, studies of publicaties. Hieronder vind je ter inspiratie een aantal white papers van alumni.

White paper: Kunnen we een crisis echt managen?

whitepaper_kunnenweeencrisisechtmanagenEen kritische analyse van de noodcoördinatie over de hulpverleningsdisciplines heen.

 Download de white paper!

White paper: Een spoor van papier

whitepaper_eenspoorvanpapierHoe de interventieverslaggeving bij de brandweer verbeteren?

Download de white paper!

White paper: Beheerst de beheersing?

whitepaper_beheerstdebeheersingEen kritische reflectie op interne controle en prestatiemeting bij Defensie

Download de white paper!