NL

Download de brochure 'Strategische re-integratie na burn-out'

Leer hoe je de werkhervatting na een burn-out
kan optimaliseren

ReSet_Brochure_Cover
  • een concrete aanpak om een re-integratieproces duurzaam te begeleiden vanuit een win-win voor medewerker, werkgever én organisatie;

  • wetenschappelijke informatie, feiten en data die je meer inzicht geven in de ins en outs van een succesvol re-integratieproces;

  • handvatten, tools en methodieken om een re-integratieproces op een neutrale manier te kunnen begeleiden;

  • kennis en ervaringen die je meer zicht geven op het complexe speelveld van re-integratie in organisaties;

  • een sterk netwerk van coaches, hr-professionals, preventieadviseurs, arbeidsartsen, enz. waarmee je kan samenwerken, intervisies doen en ervaringen delen.