NL

Download de brochure 'Organisatie(re)design met IAO

Ontwikkel de nodige vaardigheden voor het inrichten van succesvolle innovatieve arbeidsorganisaties

Brochure_Cover_IAO
  • Veranker teamwerking op een structurele manier in jouw organisatie en ga aan de slag met het hybride werken.
  • Leer de samenhang van zowel operationele, bestuursmatige als
    personeelsgebonden problemen zien.
  • Stel een integraal veranderplan op voor jouw eigen bedrijf/organisatie.
  • Teken de ideale bedrijfsstructuur uit.
  • Verwerf bruikbare inzichten vanuit de sociotechniek.
  • De masterclass is opgebouwd uit twee modules: de 'Initiatie' en de 'Deep Dive'. Je kan kiezen of je het volledige programma volgt of enkel de initiatie.