NL

Whitepaper 'De slimme parkeernorm voor de stad van morgen'

Een maximum parkeernorm
en een minimum deelnorm

Whitepaper parkeernormVanuit de praktijk wordt vastgesteld dat de statische benadering van de vele stedelijke parkeerverordeningen een verhoogd projectrisico in zich dragen onder de vorm van niet verkochte parkeerplaatsen. Te veel parkeerplaatsen zijn ook een verspilling van kostbare ruimte en kunnen een gebied onaantrekkelijk maken.

Vaak zijn de parkeerverordeningen verouderd of gestoeld op oude mobiliteitsdata en houden ze onvoldoende rekening met de veranderende context van steden. De steden van de toekomst worden vooruitgestuwd door jongeren en startups die autobezit minder hoog waarderen en meer belang hechten aan een gezonde, veilige en leefbare stad waar wonen, werken en leven harmonieus samengaan. De opkomst van de deeleconomie bevestigt dit en stimuleert dit des te meer. De intrede van de zelfrijdende auto zal nog een grotere impact hebben op het autobezit,  als dat bezit er straks überhaupt nog zal zijn.

Download de whitepaper: