White paper: Beheerst de beheersing?

Een holistische en kritische reflectie op interne controle en prestatiemeting bij Defensie

white paper beheerst de beheersing - AMS.jpg

Uit dit onderzoek blijkt dat er aan prestatiemeting en interne controle gedaan wordt en dat er een geschreven engagement bestaat voor interne beheersing. Er werden echter voldoende elementen gevonden die mogelijk een negatieve impact kunnen hebben op prestatiemeting en interne controle.

De belangrijkste is de organisatiecultuur die medewerkers ogenschijnlijk dwingt en toelaat om het zichtbaar maken van prestaties en het interne controlesysteem in zijn geheel te corrumperen.

De twee generieke controlemechanismen die het interne controlesysteem moeten bewaken (zelfevaluatie en Interne Audit) zijn eveneens slachtoffer van manipulatie.

Deze whitepaper is een kritische reflectie en wil inspireren en oplossingen aanbieden, niet aanklagen.

Download white paper