White paper: Een spoor van papier

Hoe de interventieverslaggeving bij de brandweer verbeteren?

white paper de ambtelijke rechtspositie ten noorden en ten zuiden - AMS.jpg

Op basis van evaluaties rond interventieverslagen en ook in concrete dossiers werd vastgesteld dat de kwaliteit van de interventieverslagen van de brandweer voor verbetering vatbaar is. Verslagen moeten meermaals worden aangepast of gecorrigeerd vooraleer ze bruikbaar worden voor hun bestemmeling of belanghebbende.

  • In dit onderzoek werd in kaart gebracht hoe het proces van een interventieverslaggeving verloopt
  • Factoren die invloed uitoefenen op de kwaliteit van die verslagen
  • Een overzicht van hefbomen voor een procesmatige aanpak van verslaggeving
  • Talrijke aanbevelingen

Download white paper