White paper: Kunnen we een crisis echt managen?

Een kritische analyse van de noodcoördinatie over de hulpverleningsdisciplines heen

white paper kunnen we een crisis echt managen - AMS.jpg

Probleemstelling: Tijdens een grootschalig incident komen de vijf hulpverleningsdisciplines samen om het incident af te handelen.

Bij een grootschalig incident moet er voortdurend overgeschakeld worden van monodisciplinair denken naar multidisciplinair denken, en nadien van multidisciplinair denken naar het monodisciplinair uitvoeren van de genomen beslissingen.

 

Dit veronderstelt niet alleen een grondige kennis van de eigen discipline, maar een op z’n minst even grote kennis en inzicht in de andere disciplines.

Deze white paper schetst de huidige werking, biedt inzicht in de pijnpunten, heeft als conclusie dat er een aanpassing van de huidige rampenwerking moet komen, en doet een aantal concrete aanbevelingen.

Download white paper