NL

White paper 'It takes two to tango'

Duurzaam loopbaanbeleid en het samenspel van medewerkers en hun leidinggevenden

In deze white paper gaan we in op volgende vragen:

Whitepaper It takes two to tango thumbnail.jpg
  • Hoe ervaren medewerkers het 
    loopbaanbeleid in hun organisatie? In welke mate wordt dit loopbaanbeleid als duurzaam gepercipieerd?
  • Hoe verhouden leidinggevenden en medewerkers zich wat betreft hun kijk op loopbanen en loopbaanontwikkeling? Hoe percipiëren zij de eigen en elkaars verantwoordelijkheden op dit vlak?
  • Wat is de rol van de leidinggevende binnen de ontwikkeling van de loopbaan van de medewerker en welke lessen kunnen we trekken voor “loopbaanleiderschap”? Wat zijn facilitators en wat zijn hindernissen om loopbaansucces bij medewerkers te garanderen?

Download de white paper: