Ode aan de
HR-Consultancy

4 clichés die doen denken

Krijg een antwoord op eigentijdse HR-vraagstukken. 

Met deze podcast, bestaande uit 4 afleveringen, brengen Prof. Dr. Peggy De Prins en Bieke Van Gool een ode aan de duurzame HR-consultancy. Telkens staat er 1 ‘must have’ centraal. Ons doel? Studenten, professionals en opdrachtgevers inspireren en inzichten aanreiken die hen helpen om duurzame partnerschapsrelaties uit te bouwen.

Als je de vier must haves uit onze podcasts erkent en toepast in de praktijk, wordt duidelijk dat HR-consultancy een eervol metier is met bijzonder veel toegevoegde waarde voor de klant en de business én ook een metier waarin met heel veel HR-passie en voldoening kan worden gewerkt.

Centrale vraag: wanneer en waarom werkt HR-consultancy in de praktijk? En nog: Wat maakt HR-consultancy tot een eervol metier?

Aflevering 1: wederzijdse echtheid

 

‘Consultants zijn fake’, waar ze ook komen, ze spelen altijd dezelfde plaat af. Ze kunnen ook makkelijk vrijblijvend aan de zijlijn blijven staan en zijn daarom niet altijd even geloofwaardig. Maar ook opdrachtgevers zijn vaak ‘fake’. Ze werken met een verborgen agenda, besteden vooral het vuile werk uit en laten zelden of nooit het achterste van hun tong zien.


Aflevering 2: kritische vriendschap

 

‘Consultants zijn meelopers’, ze praten te gemakkelijk mee. Vaak doen ze alsof ze al jarenlang in de organisatie werken. Opdrachtgevers laten zich van hun kant ook veel te snel inpakken door de consultant. Ze doen overdreven familiair met hen.


Aflevering 3: positieve begrenzing

“Consultants denken dat ze alles kunnen. Geldgewin of plat opportunisme is niet zelden hun drijfveer. Omgekeerd geldt dat de opdrachtgever telkens het uiterste uit de kan wil halen. Men wil een top service krijgen tegen minimale prijzen.”


Aflevering 4: ware kunde

“Consultants komen dingen verkopen die we eigenlijk al lang wisten. Ze gebruiken graag newspeak, abstracte modellen en fancy concepten. Ze bezondigen zich aan ‘quick & dirty’ onderzoek. De  opdrachtgevers brengen consultant op hun beurt in verlegenheid door een quick fix te vragen, door hen te dwingen een dienst te leveren in een veel te korte tijd, of met veel te weinig middelen en  ondersteuning.”


Ontdek onze opleidingen binnen HR en Organisatieontwikkeling

Human Resources Management en organisatieontwikkeling: elk bedrijf krijgt er mee te maken. Onze opleidingen op vlak van HRM en Organisatieverandering bieden je state-of-the-art kennis. De professoren en researchers staan bekend om hun accurate kennis en ervaring in het domein.

Masterclass HRM

10-daagse opleiding voor senior management en professionals.

Als HR-professional kan je een belangrijk steentje bijdragen aan het succes van je organisatie, maar er wordt ook veel van jou verwacht. Zo moet je niet alleen kennis hebben van economie, psychologie, recht, sociologie en organisatiekunde, je dient ook over bepaalde vaardigheden te beschikken die inzetbaar zijn in moeilijke situaties: je moet toegankelijk en integer zijn, medewerkers inspireren, verandering managen, enz.

Ontdek deze opleiding

 

Master in Human Resource Management

Voltijdse opleiding van 1 jaar voor recent afgestudeerden.

Wie kiest voor deze opleiding, kiest voor een intern persoonlijk project waarbij we een heel jaar rond één topic werken: HR.

Aandacht voor de mens in de organisatie staat daarbij centraal.

Ontdek deze opleiding