Masterclass Change Management

Maak van elk verandertraject een succesverhaal. Download de brochure en...

  • Krijg handvatten aangereikt om zowel grote als kleine verandertrajecten te (bege)leiden.
  • Ontdek maar liefst 80 tools die iedere verandermanager in de vingers moet hebben.
  • Creëer nieuwe inzichten en ideeën via praktische workshops zoals de engagement profiler en leadership profiler.
  • Ontdek hoe jouw organisatie juist in elkaar zit en wat de belangrijkste kenmerken zijn.
  • Stippel een strategische koers uit die gedragen wordt door alle werknemers en werkgevers.
  • Versterk het verandervermogen van jouw organisatie.
  • Werk aan jouw eigen case.
  • Kies zelf of je 1, 2 of 3 modules volgt in 3, 6 of 9 dagen.
  • Start op 13 maart 2023.

 

Change is the new normal

De masterclass Change Management is opgebouwd uit 3 modules. Elke module duurt drie dagen en zoomt in op 1 concrete vraag. Je kan je inschrijven voor het volledige programma of per module, afhankelijk van de noden van jouw organisatie.

AMS_changemanagement_iconen_150px

1. Het veranderproject
definiëren

Hoe zit jouw organisatie in elkaar en wat gaat er allemaal wijzigen? Wat zal makkelijk veranderbaar zijn en wat niet? En uiteindelijk is de vraag of de veranderopdracht wel haalbaar is of moet worden bijgesteld.

AMS_changemanagement_iconen2_150px

2. De veranderstrategie
bepalen

Hoe pak je het veranderproces het best aan? Welke uitdagingen verwacht je tegen te
komen? Zijn voldoende stakeholders aan boord en wat doe je aan tegenstribbelaars? Is het voor iedereen duidelijk wat er moet gebeuren en kunnen ze dat ook?

AMS_changemanagement_iconen3_150px

3. Het veranderproces
leiden

Welke interventies zijn er nodig om vooruitgang te boeken? Wie moet welke rol opnemen in het veranderproces? Wat is jouw rol als verandermanager en hoe kan je alle betrokkenen doorheen het hele traject leiden?

Download de brochure

Verhalen van alumni:

"Iedereen heeft een reden om aan de slag te gaan met verandermanagement"

Steven Pans_bw“Mijn drijfveer om de masterclass verandermanagement te volgen was zowel professioneel als persoonlijk: ik wilde inzicht krijgen in de mechanismen achter verandering om die dan te kunnen toepassen en ik wou echt begrijpen hoe veranderingsprocessen in elkaar steken."

Lees het verhaal van Steven

Bruno_bw"Verandering is een heel flexibel proces en hangt van veel factoren af. In de masterclass krijg je inzichten over het waarom, en krijg je ook een soort gereedschapskist mee met theorieën die je kan toepassen afhankelijk van de fase van het veranderingstraject, de situatie, de personen met wie je te maken krijgt, enz.”

Lees het verhaal van Bruno

Download de brochure 

 

 

"Strategy is your current best guess. Strategic leadership is your guide"

Maak kennis met programmadirecteur Ron Meyer:

“Organisatieverandering wordt vaak als implementatie gepresenteerd: ‘het plan moet nog even doorgevoerd worden’. Maar de werkelijkheid is veel complexer.

Het is meestal niet helder waar men heen wil, wat veranderd moet worden en of het werkelijk een prioriteit is. De organisatie beschikt ook niet altijd over het vermogen om te veranderen, bijvoorbeeld door een gebrek aan mensen en middelen of vastgeroeste structuren. En het ontbeert velen de wil om te veranderen, omdat het niet in hun belang is of omdat men onzeker is over waar de verandering naartoe zal leiden.

Change managers moeten weten hoe zij deze uitdagingen kunnen overwinnen en het proces van organisatorische verandering kunnen sturen."

AMS_Ron-Meyer-1

 

Download de brochure