Masterclass Change Management

Maak van elk verandertraject een succesverhaal

Download de brochure en...

  • Krijg handvatten aangereikt om zowel grote als kleine verandertrajecten te (bege)leiden.
  • Ontdek maar liefst 80 tools die iedere verandermanager in de vingers moet hebben.
  • Creëer nieuwe inzichten en ideeën via praktische workshops zoals de engagement profiler en leadership profiler.
  • Ontdek hoe jouw organisatie juist in elkaar zit en wat de belangrijkste kenmerken zijn.
  • Stippel een strategische koers uit die gedragen wordt door alle werknemers en werkgevers.
  • Versterk het verandervermogen van jouw organisatie.
  • Werk aan jouw eigen case.
  • Kies zelf of je 1, 2 of 3 modules volgt in 3, 6 of 9 dagen.
  • Start op 23 oktober 2023.

 

Het veranderproces: van opstart tot implementatie

De masterclass is opgebouwd uit 3 modules. Elke module duurt drie dagen en zoomt in op 1 concrete vraag. Ga je voor het volledige programma? Dan leer je all facetten van verandermanagement kennen, van opstart van tot implementatie. Maar als je enkel dieper op één van de thema’s wil ingaan, is dat dus ook perfect mogelijk.

 

Module 1: Het veranderproject definiëren
Wat is de scope van het project, en hoe zit onze organisatie (momenteel) in elkaar? Na deze module:

→ kan je in kaart brengen hoe complexe organisaties functioneren;
→ heb je inzicht in de formele en informele aspecten van organisaties;
→ weet je hoe je een veranderopdracht formuleert.
Module 2: De veranderstrategie bepalen
Hoe stippel je het pad naar verandering uit, en waar wil je juist naartoe? Na deze module:

→ weet je hoe je een veranderstrategie uitstippelt;
→ heb je een beter zicht op de politieke aspecten van veranderprocessen;
→ kan je de motivatie en macht van stakeholders diagnosticeren;
→ herken je de belangrijkste veranderuitdagingen waarop je voorbereid moet zijn.

Module 3: Het veranderproces leiden
Hoe begeleid je verandering, welke acties neem je, en hoe engageer je mensen? Na deze module:

→ kan je een veranderaanpak uitstippelen;
→ weet je hoe je medewerkers en stakeholders in beweging brengt;
→ heb je een breed pallet aan veranderinterventies ter beschikking;
→ begrijp je hoe je een veranderproces moet managen (proces) én leiden (mensen).

Verhalen van alumni: "Iedereen heeft een reden om aan de slag te gaan met verandermanagement"

“Mijn drijfveer om de masterclass verandermanagement te volgen was zowel professioneel als persoonlijk: ik wilde inzicht krijgen in de mechanismen achter verandering om die dan te kunnen toepassen en ik wou echt begrijpen hoe veranderingsprocessen in elkaar steken."

Lees hier het verhaal van Steven

"Verandering is een heel flexibel proces en hangt van veel factoren af. In de masterclass krijg je inzichten over het waarom, en krijg je ook een soort gereedschapskist mee met theorieën die je kan toepassen afhankelijk van de fase van het veranderingstraject, de situatie, de personen met wie je te maken krijgt, enz.”

Lees hier het verhaal van Bruno

HubSpot Video

 

"Strategy is your current best guess. Strategic leadership is your guide"

 

HubSpot Video

 

Maak kennis met programmadirecteur Ron Meyer

“Organisatieverandering wordt vaak als implementatie gepresenteerd: ‘het plan moet nog even doorgevoerd worden’. Maar de werkelijkheid is veel complexer.

Het is meestal niet helder waar men heen wil, wat veranderd moet worden en of het werkelijk een prioriteit is. De organisatie beschikt ook niet altijd over het vermogen om te veranderen, bijvoorbeeld door een gebrek aan mensen en middelen of vastgeroeste structuren. En het ontbeert velen de wil om te veranderen, omdat het niet in hun belang is of omdat men onzeker is over waar de verandering naartoe zal leiden.

Change managers moeten weten hoe zij deze uitdagingen kunnen overwinnen en het proces van organisatorische verandering kunnen sturen."