White paper Talent Mobiliteit

Onderzoeksresultaten en 10 aanbevelingen om talent te mobiliseren

Het duurzaam inzetten van menselijk kapitaal is essentieel voor het bereiken van organisatiedoelen en vormt een belangrijke uitdaging voor HR, organisaties en de maatschappij als geheel. HR heeft haar rol te spelen om medewerkers in te zetten in hun kracht en passie, om organisatieambities waar te maken en meer nog, om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren.