NL

AMS is werkzaam in risiconiveau rood

AMS_Corona_Infofilm_V4

Update: 26 februari 2021

AMS is een dynamische community van internationale studenten, docenten, medewerkers en partners. Hun veiligheid en gezondheid zo goed mogelijk beschermen blijft onze topprioriteit alsook ook het welzijn van onze maatschappij in het algemeen. De enige effectieve manier om dat te doen is het risico op overdracht zo veel mogelijk beperken.

We volgen dan ook bewust de nationale en lokale veiligheidsvoorschriften nauwgezet op. Bovendien hanteren we een specifiek protocol op basis van een door de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) opgestelde pandemiematrix met concrete veiligheidsmaatregelen voor elk van de vier pandemieniveaus aangeduid met 4 kleurcodes (groen, geel, oranje en rood).

De toewijzing van de kleurcode voor onderwijs wordt bepaald door gezamenlijk overleg tussen de Risk Assessment Group (RAG), het Vlaams ministerie van onderwijs, het Antwerpse provinciebestuur en de burgemeester van Antwerpen.

In code geel en oranje blijft de AMS- campus open voor onderwijsactiviteiten. De campus zal enkel sluiten wanneer het risiconiveau rood wordt opgelegd aan de regio Antwerpen. 

Vanaf  27 maart tot en met 18 april 2021 geldt code ROOD.


De huidige situatie in België is nog steeds onstabiel. Aangezien het aantal COVID-19 infecties in België weer drastisch toeneemt, moeten we de situatie met grote zorgzaamheid benaderen. AMS zal evenwel de campus heropenen voor een zeer beperkt aantal activiteiten, volgens de algemene veiligheidsregels die door de Vlaamse universiteiten en het Vlaamse Ministerie van Onderwijs worden toegepast.

Alle AMS-activiteiten zullen de richtlijnen van de Universiteit Antwerpen volgen.

Vanaf 27 maart tot en met tenminste 18 april 2021 zijn de volgende maatregelen van toepassing:

Alle onderwijsactiviteiten vinden online plaats.

Enkel de volgende essentiële activiteiten zijn toegestaan op de campus:

  •  NeurotrainingLab sessies
  • Een beperkt aantal evaluatie-activiteiten op de campus zijn mogelijk

Voor het toestaan van deze activiteiten geldt volgende algemeen kader:

  • Alle leslokalen op de campus worden beperkt tot 20% van de normale zaalcapaciteit, met uitzondering van het Neurotrainingslab waar het is toegestaan om praktijksessies 1 op 1 op te zetten.
  • Het heen en weer reizen tussen thuis en de campus moet zoveel mogelijk worden beperkt.
  • Onnodige verplaatsingen door de campus moeten vermeden worden.
  • Registratie via de QR-code aan de receptie en per lokaal is verplicht.
  • Alleen wegwerpmaskers (eenmalig gebruik) zijn toegestaan, of maskers die op 60 graden werden gewassen (maximale draagtijd is 8u).

Alle andere onderwijs- en niet-onderwijsactiviteiten blijven online.

Alle medewerkers en faculty werken vanuit huis en hun aanwezigheid op de campus is alleen toegestaan ter ondersteuning van bovengenoemde activiteiten.

De Boogkeers Campus is gesloten van 3 tot en met 11 april 2021.

Gelieve alle algemene veiligheidsmaatregelen te respecteren en de richtlijnen in acht te nemen in geval van infectie, bij een hoog risicocontact of terugkeer uit een rode zone. Alle gedetailleerde informatie vindt u hieronder.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar

 

Het COVID-19 crisisteam volgt de updates vanuit de overheid nauwgezet op en zal waar nodig onderstaande maatregelen bijsturen. Heb je nog vragen of heb je nog zorgen, neem dan contact op met  je program manager of met corona@ams.ac.be

In geval van een positieve COVID-19 test vragen we je zo vlug mogelijk covid.alert@ams.ac.be te contacteren. Heb je een hoog-risico-contact gehad of heb je symptomen, contacteer dan je program manager.

Veiligheid en hygiëne zijn onze hoogste prioriteit, elk individu is dan ook mee verantwoordelijk en draagt met zijn/haar aangepast gedrag bij aan het welzijn van de AMS-community en de maatschappij. Hiermee streven we er samen naar een omgeving te creëren waarin lage risicocontacten de uitgangsbasis zijn en zo helpen we de verspreiding van het virus tegen te gaan.

AMS_Corona_verbouwing-12

 

AMS_Corona_verbouwing-20

 

AMS_Corona_verbouwing-14