NL

 

AMS_Corona_Infofilm_V4

Update: 23 juni 2021

AMS is een dynamische community van internationale studenten, docenten, medewerkers en partners. Hun veiligheid en gezondheid zo goed mogelijk beschermen blijft onze topprioriteit alsook ook het welzijn van onze maatschappij in het algemeen. De enige effectieve manier om dat te doen is het risico op overdracht zo veel mogelijk beperken.

We volgen dan ook bewust de nationale en lokale veiligheidsvoorschriften nauwgezet op. Bovendien hanteren we het protocol opgesteld door de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad)  in overleg met het Vlaams ministerie van onderwijs.

Update Academiejaar 2021-2022:

AMS_back on campus_1080x10803

AMS is volledig klaar om alle opleidings- en onderzoeksactiviteiten het volgende academiejaar (2021-2022) op te starten in code groen op campus. Hiervoor rekenen we op een verdere gunstige evolutie van de coronacijfers. De situatie wordt voortdurend en bij aanvang van het academiejaar geëvalueerd.

Raadpleeg regelmatig deze webpagina voor updates.

(voor de huidige maatregelen tot 31 augustus 2021, gelieve hieronder het oranje tekstvak te raadplegen)

Hoe starten we het nieuwe academiejaar 2021-2022 op campus in code groen?

 • Alle AMS-activiteiten kunnen plaatsvinden in code groen. Dit betekent dat we met 100% toegelaten capaciteit alle opleidingsgroepen op campus kunnen verwelkomen.
 • Als extra veiligheidsmaatregel zullen onze activiteiten plaatshebben in grote lokalen zodat we nog steeds voldoende afstand kunnen bewaren.
 • AMS is een veilige omgeving, dankzij de inspanning van iedereen. Op de campus is tot op vandaag geen enkele besmetting overgedragen. Alle activiteiten op campus en binnen het leertraject worden volgens grondige veiligheidsnormen uitgevoerd.
 • De handhygiëne blijft in voege. De lucht in alle lokalen van de campus wordt continu actief ververst via een balansventilatiesysteem, waardoor extra CO2meters overbodig zijn. Het gebruik van het mondneusmasker wordt nog geëvalueerd en kan indien nodig worden verplicht.

Testbeleid:

 • Sneltests en zelftests dragen niet noodzakelijk bij aan de veiligheid op de campus: ze zijn niet altijd even accuraat en kunnen zo een vals gevoel van veiligheid creëren. Zo hebben ze vaak zelfs een omgekeerd effect en maken ze een veilige omgeving met strikte opvolging van de maatregelen, uiteindelijk onveiliger. Daarom voert AMS slechts beperkt en onder strikte voorwaarden een incrementeel testbeleid uit in geval van hoog-risico-activiteiten.
 • Indien ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch een clusteruitbraak plaatsvindt, zullen hoog-risicocontacten het Sciensano beleid volgen. Bovendien kunnen ook laag-risicocontacten getest worden (zelf- of sneltesten) om alle risico’s uit te sluiten.
 • Bij grote evenementen kunnen zelf- of sneltesten worden uitgevoerd, tenzij voor personen die vallen onder 1 van volgende 3 categorieën:
  - reeds 1 keer of volledig gevaccineerd
  - positief getest op het coronavirus in de voorbije 6 maanden en dus voldoende opgebouwde immuniteit
  - negatieve PCR-test uitgevoerd <72u
Deze 3 categorieën leiden tot het bezit van het digitale corona-certificaat (https://reopen.europa.eu/).

Vaccinaties:

 • AMS ondersteunt actief het vaccinatiebeleid van België, en moedigt staff, faculty, studenten en deelnemers aan om zich te laten vaccineren om het covid-certificaat te verkrijgen. Ook personen die voldoende immuniteit hebben opgebouwd door positief te testen op COVID-19 in de afgelopen 6 maanden zullen het COVID Certificaat verkrijgen. Zo niet kan ook een negatieve PCR-test de mogelijkheid bieden om aan het academiejaar te starten. Echter ook tijdens het academiejaar zijn er vele activiteiten waarbij we risico’s maximaal wensen uit te sluiten. Het covid-certificaat zal toegang bieden tot het sociale leven in Belgie, extra- en intracurriculaire activiteiten, en internationale trips.
 • Internationale studenten raden we aan zich in hun thuisland te laten vacineren. Studenten die hiertoe niet de kans kregen en minimaal 3 maanden in België studeren en verblijven, kunnen toetreden tot het Vlaamse vaccinatieprogramma tijdens hun studies.

Internationale mobiliteit:
Gelieve voor aankomst op de campus het Belgische reisbeleid te controleren en te respecteren: https://www.info-coronavirus.be/en/travels/

De pandemische situatie wordt voortdurend en bij aanvang van het academiejaar geëvalueerd. Raadpleeg regelmatig deze pagina voor de laatste updates.

Volgende maatregelen zijn momenteel van toepassing:

 • Face-to-face-activiteiten (opleidingen en onderzoek) worden op de campus georganiseerd met een 50% capaciteitslimiet.
 • Alle veiligheidsmaatregelen blijven van kracht: mondneusmaskers, afstandsregels, handhygiëne, ....
 • Cateringdiensten zullen worden afgestemd op het horecaprotocol, zittende lunches en diners zijn toegestaan met 4 personen aan tafel.
 • Recepties/evenementen (bijv. proclamaties, afsluitende activiteiten en recepties) kunnen worden georganiseerd met een professionele cateraar die de richtlijnen van de overheid voor de sector volgt:
  Periode 9 juni ➔ 1 juli: max. 50 personen
  Periode 1 juli ➔ 31 juli: max. 100 personen
  Zittend, geserveerd aan de tafels, max. 4 personen per tafel (vanaf 27 juni 8 personen), met afstand van 1,5m tussen de tafelgroepen gerespecteerd.

Alle medewerkers en faculty werken nog steeds verplicht vanuit huis en hun aanwezigheid op de campus is alleen toegestaan ter ondersteuning van bovengenoemde activiteiten. 1 keer per week zijn ze ook welkom op campus voor niet-essentiële activiteiten.

Gelieve alle algemene veiligheidsmaatregelen te respecteren en de richtlijnen in acht te nemen in geval van infectie, bij een hoog risicocontact of terugkeer uit een rode zone. Alle gedetailleerde informatie vindt u hieronder.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

 

Het COVID-19 crisisteam volgt de updates vanuit de overheid nauwgezet op en zal waar nodig onderstaande maatregelen bijsturen. Heb je nog vragen of heb je nog zorgen, neem dan contact op met  je program manager of met corona@ams.ac.be

In geval van een positieve COVID-19 test vragen we je zo vlug mogelijk covid.alert@ams.ac.be te contacteren. Heb je een hoog-risico-contact gehad of heb je symptomen, contacteer dan je program manager.

Veiligheid en hygiëne zijn onze hoogste prioriteit, elk individu is dan ook mee verantwoordelijk en draagt met zijn/haar aangepast gedrag bij aan het welzijn van de AMS-community en de maatschappij. Hiermee streven we er samen naar een omgeving te creëren waarin lage risicocontacten de uitgangsbasis zijn en zo helpen we de verspreiding van het virus tegen te gaan.

AMS_Corona_verbouwing-12

 

AMS_Corona_verbouwing-20

 

AMS_Corona_verbouwing-14